Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

system alarmowy

Instalacja systemów SSWiN ma na celu skuteczne i szybkie wykrywanie intruza na terenie obiektu w celu podjęcia stosownych działań. Wyposażone są w detektory ruchu, takie jak pasywne czujniki podczerwieni, czujki ultradźwiękowe i mikrofalowe. W tego typu systemach z powodzeniem stosowane są również czujniki magnetyczne, czujki reagujące na drgania i wibracje oraz czujki stłuczeniowe sygnalizujące uszkodzenie szkła. Nadzór SSWiN nie ogranicza się jednak tylko do wykrycia intruza – z powodzeniem może być także stosowany jako kontrola prawidłowej eksploatacji obiektu oraz sterowania różnego typu elementami wykonawczymi. W celu zapobiegania wtargnięciu osób niepowołanych centrala systemu kontroluje również dostęp do pomieszczeń, jeśli są one wyposażone w elektrozaczepy lub rygle elektromagnetyczne.

Gdzie można zastosować system SSWiN?

System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN można zainstalować zarówno w domach prywatnych, jak i obiektach komercyjnych. Zapobiega on m.in. takim zdarzeniom, jak włamanie, napad, dewastacja czy kradzież. Poza wyżej wymienionymi sytuacjami system może być także zaprogramowany indywidualnie, dostosowując się do wymagań i potrzeb użytkowników. Urządzenia składowe instalacji SSWiN zawierają także zabezpieczenia antysabotażowe, które w krótkim czasie powiadamiają o próbie zniszczenia lub otwarcia danego elementu, takiego jak ogrodzenie czy drzwi. Systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą być zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Nowoczesne technologie wykorzystywane w ich projektowaniu pozwalają na kontrolę i sterowanie również z poziomu telefonu komórkowego.